banneri
banneri
 
Etusivu
Kyläesittely
Ajankohtaista
Kyläpalvelut
Harrastukset
Muuta maalle
Ota yhteyttä!
logo
Nostalgiailtamat
Muuta maalle!
Seurantalon vuokraus

Kokouksien pöytäkirjat

Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry                                                                                  

 

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika:                                   Torstai 13.4.2011 klo 17.30

Paikka:         Peiposjärven koulu

Läsnä:            Tuula Eloranta, Anu Hartwig, Seppo Intke, Tanja Kauranen, Riikka Kinnunen,  Sanna Pulliainen, Mia Romunen, Risto Huttunen, Marja Ylönen, Peter Hartwig, puheenjohtaja

 

 

1. Kokouksen avaus

Pj. avasi kokouksen

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväkyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 

4. Kaupungin talo- ja tonttipäivä 21.5. Poleenissa

Monistetaan ajantasaisia karttoja ja esitteitä jakoon Poleeniin n.100kpl. Järjestetään arvonta kylän osastolle jossa palkintona lippuja nostalgia-iltamiin.

Päätettiin antaa lahjaksi kylällemme talon rakentaville perheille, polttopuita 5m3 (i-m3 klapeja)

Rollupit osastolle.

Siikamäen esitteen päivitys, Riikka tekee.

Esittelijöinä, Sanna Pulliainen, Peter ja Anu, Seppo vesiosuuskunnasta.

Seppo kysyy myyntiin Nostalgia levyjä.

 

 

5. Kesätori 28.5.

Keätorin kukat hankkii Mallu, Anu ja Riikka. Kesätorin paikat raitin kautta ja Riikalta. Rivi-ilmoitukset pmk-lehteen katsotaan milloin isojakoja ja lehdet päätetään sen mukaan. Riikka hoitaa.

Myyntiin lettuja ja makkaraa. Mallu hoitaa ilmoituksen elintarvikkeiden myynnistä.

Kukanmyynti; Anu ja Mallu.

Letunpaisto ja myynti; Mia, Sanna, Tanja

Liikenteenohjaus; Risto, Peter, Mauno?

Tonttimarkkinointi; Tuula ja Susanna

Vesiosuukunta; Seppo

Peter kysyy mukaan jätevesineuvojaa.

Tuula tekee lehdistötiedotteen.

Sähköauto näytille.

Mallu tekee lettutaikinan.

 

 

6. Suoramyynnin ilmoitustaulun uusiminen

Mietitään asiaa ja jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

 

7. Kyläläisten tutustumisilta HiiliWillessä

pe 1.7.2011 klo 18-21 (loppumisajankohta tarkentuu myöhemmin) Pete neuvottelee

 

8. Retki Miikkulaan

Peter selvittää hinnan linja-auton yms. seuraavaan kokoukseen.

 

9. Elinkaarikeskus – koulu

Päätöksiä kunnan taholta kouluasiaan tulossa syksyllä.

 

10. Kyläasiamies tapahtuma 11.5. klo 15.30 – 17.00 Pöyhölän Pappilassa

Merkittiin tiedoksi.

 

11. Peiposjärventien kunnostus

Seppo kysyy ely-keskukselta ja kaup.tekn.johtajalta miten tien kunnostusta voidaan viedä eteenpäin. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

12. Muut asiat

Tiedoksi; kyläyhdistyksen tilitilanne.

Fasaanin poikasia tarjolla hintaan 12,50€. Lisätiedot Sepolta.

Etsitään ideoita kyläteiden tienvarsien elävöittämiseen.

Seppo selvittää kyläkävelyn kylävillityshankkeelta.

 

13. Seuraava kokous

ti 17.05.2011 klo 17.30 koululla

Nostagia-iltama palaveri 7.6.2011 klo 18.00 seurantalolla

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53

Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry                                                                                  

Siikamäki-Peiposjärven                                                                   PÖYTÄKIRJA

kyläyhdistys ry                                                                                                        13.03.2011

 

 

VUOSIKOKOUS

 

Aika:                                   13.3.2011 klo 12.00

Paikka:         Peiposjärven koulu

 

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Peter Hartwig avasi kokouksen

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Peter Hartwig, sihteeriksi Riikka Kinnunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anu Hartwig ja Marja Ylönen

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

 

5. Esitellään toimintakertomus vuodelta 2010

Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2010

 

6. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot vuodelta 2010

Esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2010

 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös v. 2010 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

 

8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2011

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksuja ei peritä

 

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelmaan lisättiin kylän alueella tapahtuva veteraanikeräys ja uusien ja entisten kyläläisten ja kesäasukkaiden tapaaminen kesälle 2011. Vahvistettiin toimintasuunnitelma v. 2011

 

10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

 

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Peter Hartwig on toiminut puheenjohtajana vuoden ja jatkaa vielä toisen vuoden.

 

 

 

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Hallituksessa jatkavat Tuula Eloranta, Seppo Intke, Mauno Leikas, Seija Nyyssönen, Sanna Pulliainen ja Susanna Tourunen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa olleet

Anu Hartwig, Risto Huttunen, Riikka Kinnunen, Mia Romunen, Risto Romunen ja Marja Ylönen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Tanja Kauranen ja Sirpa Peippo

 

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Kuhmola ja Esko Pulliainen

 

14. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot.

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita

 

15. Päätetään toiminnantarkastajien palkkiot

Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan jos he sellaisen haluavat esittää

 

16. Valitaan edustaja / edustajat muihin järjestöihin tai annetaan johtokunnalle valtuuden valita edustajat.

Valtuutettiin johtokunta valitsemaan edustajat muihin järjestöihin

 

17. Muut asiat

Keskusteltiin koulukyytiasioista koskien vieraan kunnan puolella asuvia Peiposjärven koulun oppilaita.

 

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.58

 

,___________________________________________________________________________________________

Siikamäki-Peiposjärven                                                                   JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

kyläyhdistys ry                                                                                                        13.3.2011

 

 

PÖYTÄKIRJA

 

Aika      13.3.2011 klo 13.00

Paikka  Peiposjärven koulu

Läsnä: Anu Hartwig, Marja Ylönen, Tanja Kauranen, Riikka Kinnunen, Mia Romunen, Risto Huttunen, Sirpa Peippo, Tuula Eloranta, Susanna Tourunen, Peter Hartwig puheenjohtaja

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 

4. Uuden hallituksen järjestäytyminen

Valitaan hallitukselle sihteeri ja varapuheenjohtaja

Sihteeriksi valittiin Riikka Kinnunen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Eloranta

 

5. Valitaan kyläyhdistyksen rahastonhoitaja

Rahastonhoitajaksi valittiin Seppo Intke

 

6.  Kyläyhdistyksen jäsenten päävastuualueiden jakaminen

 

Tiedottaminen lehdistölle ym.

Tuula Eloranta ja Sanna Pulliainen

 

Netti

Kylän nettisivut Riikka Kinnunen, Siikamäki-Peiposjärven sivut Facebookissa Riikka Kinnunen ja Mia Romunen

 

Kylienkuulumiset

Susanna Tourunen sisältö, Riikka Kinnunen taitto

 

Huvitoimikunta

Kaikki kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet

 

Vesihuolto

Seppo Intke

 

Tonttimarkkinointi

Susanna Tourunen, Seppo Intke, Tuula Eloranta, Sanna Pulliainen, Peter Hartwig, Mauno Leikas

 

Muut

Lahjukset; Mia Romunen ja Sirpa Peippo

 

Edustaja Lemmarin kokouksissa; Peter Hartwig

 

Muonitusvastaava; Marja Ylönen

 

Ensiapuvastaava; Tanja Kauranen

 

Ilmoitustaulujen hoitaminen; Otramäentien risteys Risto ja Seppo, Vääräntie Susanna, Koulu Mia, Asema Mauno, Suoramyynti Susanna, Villelä Riikka, Harvarannantie Peter ja Anu, Palomäentien risteys, Seppo.

Seuraavassa kokouksessa otetaan esille Suoramyynnin ilmoitustaulun uudistaminen. Susanna kysyy Villasilta luvan ilmoitustaulun uudistamiseen.

 

7. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2011

Tapahtumien alustavat päivämäärät ja tapahtumista ilmoittaminen 

                     

                      25.3. Pelle Akusti koululla

                      21.5. Tonttipäivä Poleenissa

           29.5. Kylätori ja talo- ja tonttipäivä

            14.7. Nostalgia-iltamat

                      Kurpitsajuhla

                      Teatteriretki (Mia selvittää Joensuuhun)

                      Syyslomalla lastenretki johonkin

                      Kauneimmat joululaulut

                      Metalliromun keräys

                      Kyläläisten tutustuminen Hiiliwillessä 1.7.?

                      Pikkujoulut

 

 8. Muut asiat

 

Vt 23:n varrella Leikkaan maalla oleva tonttimarkkinointi kyltti ei näy, siirretään kyltti johonkin paremmin näkyvään paikkaan. Palataan aiheeseen seuraavassa kokouksessa.

 

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous Peiposjärven koululla ke 13.04.2011 klo 17.30

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika:                                   Tiistai 8.2.2011 klo 17.30

Paikka:         Peiposjärven koulu

Läsnä:            Tuula Eloranta, Anu Hartwig, Risto Huttunen, Seppo Intke, Tanja Kauranen, Riikka Kinnunen, Mauno Leikas, Sanna Pulliainen, Risto Romunen, Marja Ylönen, Peter Hartwig, puheenjohtaja

 

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 

4. Pieksämäen talo- ja tonttipäivä lauantai 21.5.

Pieksämäen kaupunki järjestää kaikille kaupungin kylille yhteisen talo- ja tonttipäivän, jonka tukikohtana toimii Poleeni. Kaupunki hoitaa lehti-ilmoittelun asian suhteen. Kylämme osallistuu tapahtumaan. Menemme Poleeniin esittelemään kylämme tontteja ja samalla jaamme tonttikarttoja ja kylän esitteitä. Esittelijöiksi lupautuivat ainakin Sanna Pulliainen, Tanja Kauranen, Peter Hartwig ja Seppo Intke esittelemään vesiosuuskuntaa. Lisäksi kylällämme on muutama henkilö päivän ajan valmiina esittelemään tontteja paikan päällä. Riikka päivittää kartan kylämme myytävistä kohteista huhtikuun alkuun mennessä.

 

 

5. Ilmoitus Meidän Pieksämäki 11.3.

Laitetaan ko. lehteen ilmoitus, jossa mainostetaan nostalgiailtamia ja Suoramyynnillä 28.5 järjestettäviä kesätoria ja talo -ja tonttipäivää.

 

6. Nuorten bändi Nostalgiailtamissa

Täksi vuodeksi emme hommaa bändiä. Asiaan palataan ensi vuonna. Myöskään erillistä bänditapahtumaa ei tulevana kesänä päätetty järjestää iltamien lisäksi. Seppo selvittää onko nostalgiailtama illan artistilla mitään sitä vastaan, jos lahtivajalle järjestettäisiin samaan aikaan karaoke. Päätimme järjestää iltamiin lapsille kasvomaalausta.

 

7. HopLop Kuopio 28.2.

Linja-auton hinnaksi tuli tarjouskilpailun jälkeen 390€, jonka maksaa kyläyhdistys. Tällä hetkellä lähtijöitä kylältämme reilut 30 henkilöä. Reissuun mukaan pääsevät myös ulkopaikkakuntalaiset, heiltä veloitamme linja-auto matkasta 8€/hlö.

 

8. Koulu ja Ryhmis, palaveri 21.2. 14.30 koululla

Palaveri pidetään yo. ajankohtana. Palaverissa tulisi käsitellä mm. ensi vuoden iltapäivähoito pienten koululaisten osalta.

 

9. Vuosikokous 13.3. klo 12.00, mm. tilit

Kävimme kokouksessa läpi toimintakertomuksen vuodelta 2010. Pyydetään Tuulaa päivittämään toimintasuunnitelma vuodelle 2011.

Hallitus myös käsitteli ja hyväksyi tilikauden 2010 tilit. Seppo toimittaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi.

 

10. Kyläasiamies

Pieksämäen kaupunki palkkaa kyläasiamiehen ja saa palkkaukseen tukea Veej'jakajalta.

 

11. Muut asiat, Kärrikerho, koulukyydit, Elinkaarikeskus

Todettiin kärrikerhon aloittaneen toimintansa tauon jälkeen vuoden 2011 alussa.

Metsästysseura on asettanut työryhmän (Timo Sikanen ja Juhani Suhonen) suunnittelemaan pilkkikisoja. Mikäli kisat järjestetään osallistuu kyläyhdistys järjestelyihin.

 

12. Seuraava kokous

Uuden kyläyhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous pidetään su 13.3. heti vuosikokouksen jälkeen n. Klo 13.00

 

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika:                                   Torstai 11.11.2010 klo 18.00

Paikka:         Peiposjärven koulu

Läsnä:            Tuula Eloranta, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Anu Hartwig, Sanna Pulliainen, Risto Romunen, Susanna Tourunen, Marja Ylönen, Tanja Kauranen, Peter Hartwig, puheenjohtaja

 

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin edellisen koouksen pöytäkirja

 

 

4. Aktivointiraha
Kolulle on perustettu oppilaskunta, jonka suunnitelmissa on hakea aktoivointirahaa. Kyläyhdistys voisi hakea kyseistä linja-auto katosta varten Rummukantien varteen, jossa kaupunkiin menevät oppilaat odottavat linja-autoa.

 

 

5. Ilmoitus tapahtumakalenteriin
Päätettiin laittaa kaksi 1/16 sivun kokoista ilmoitusta à 80€. Toinen ilmoituksista nostalgiailtamamainos ja toinen kylän tonttimarkkinointi/www.siikamaki.net mainos. Saulia pyydetään tekemään mainokset. Ilmoituksen oltava perillä 19.11.2010 mennessä.

 

 

6. Meidän Mökki -messut 9.-10.4.2011 Helsingissä
Pieksämäen kaupungilla messuilla osasto, johon pyydetty kyläläisiä la-su päiviksi esittelemään. Kaupunki maksaa matkat/majoituksen. Kuka kylältämme menee messuille?  ilmoittautumiset Peterille ensi viikon aikana.

 

 

7. Joululaulut
Kauneimmat joululaulut 15.12.2010 klo 18:00 Peiposjärven koululla. Glögi ja piparitajoilu klo 17.30 alkaen. Marja ja Anu hoitaa glögit ja piparit.

 

 

 

8. Kylien Kuulumiset
Päätettiin julkaista kylien kuulumiset, niin että ovat jakelussa viimeistään 10.12.2010. Aineisto toimittava Riikalle 26.11. mennessä.

 

9. Pikkujoulut
Kyläyhdistyksen hallituksenjäsenten pikkujoulut pidetään 4.12.2010 klo 16.00 Hartwigissä. Peter hankkii ruoat pitopalvelusta. Mukaan ovat tervetulleita kyläyhdityksen johtokunnan jäsenet aveceineen ja lapsineen. Pikkupaketit kaikille mukaan.

 

10. Muut asiat

Nostalgfa-iltamat pidetään pe 1.7.2011, koska Kari Vapsällä ei yhteen sattumien vuoksi sopinut heinäkuun ensimmäinen torstai joka olisi ollut 7.7.2011

 

Matka Pietariin 21.-23.1. Seppo pyytää tarjouksia matkan hinnoista ja järjestelee asiaa.

 

Www.siikamaki.net lippalakin teettämisestä keskusteltiin. Susanna selvittää asiaa ja pyytää tarjouksia.

 

Kylätori pidetän la 28.5.2010 klo 10-14 Suoramyyntihallin pihalla. Samassa yhteydessä myös kylän tonttimarkkinointipäivä.

 

Tilataan kylän lapsille esiintymään Pelle Agusti. Selvitettään saadaanko esitykselle rahoitus jostakin esim. Verso-hankkeesta. Jos rahoitsta ei muualta järjesty maksaa esityksen kyläyhdistys.

 

Kypsytellään kauneimmat koululaulut ideaa.

 

Kyläyhdistyksen vuosikokous 13.3.2011. klo 12.00 koululla.

 

Hiihtolomaksi suunnitteila retki Jyväskylän tai Kuopion  Hoplopiin kylän lapsiperheille. Riikka valmistelee asiaa seuraavaan kokoukseen.

 

Kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Teija Savenius pyytää eroa hallituksesta ajan puutteen vuoksi. Ero myönnettiin ja hänen tilalleen hallitukseen valittiin Tanja Kauranen.

 

11. Seuraava kokous
To 13.01.2010 klo 18.00 koululla.

 

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohta päätti kokouksen 19.55

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika:                                   23.9.2010 klo 18.00

Paikka:         Peiposjärvenkoulu

Läsnä:         Tuula Eloranta, Risto Huttunen, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Anu Hartwig, Mauno Leikas, Sanna Pulliainen, Mia Romunen, Susanna Tourunen, Marja Ylönen, Peter Hartwig, puheenjohtaja

 
 
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Peter Hartwig avasi kokouksen.

 
2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.

4. Lokaali 28.-29.8.2010

Tuula Eloranta välitti kiitokset hyvin onnistuneesta Lokaali-tapahtumasta. Päätettiin antaa kiitokseksi Markku Pölöselle Kari Vepsän ja Trio Leikkan CD-levy ja kutsua Pölönen Nostalgiailtamiin. Peter hoitaa asian.

5. EläväKylä Esittelypäivä

Esittely päivä oli sujunut hyvin.

Pieksämäen kaupungin uusilta sivuilta laitetaan linkki suoraan kylämme sivuille. Mahdollisesti lisätään myös Poverpoint esitykset kylästämme. Riikka hoitaa asiaa.

 
6. Kylien Kuulumiset

Kylien kuulumiset tehdään vielä syksyksi. Joululaulutilaisuudesta lehteen ilmoitus. Esitetään seurakunnalle toive joko 15.12.2010 klo 18.00. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys tulee koululle. Mahdollisesti toimitsijoita yhdistyksestämme tarvitaan mukaan tapahtumaan.

7. Nostalgiailtamien palautekeskustelu

Emme enää tässä vaiheessa järjestä yhteistä palautekeskustelua, mutta ensi vuonna keskustelu pidetään talkooväen illanvieton yhteydessä. Ensi kesän iltamat ovat 7.7. Laitamme Ritva Tissari-Ylöselle viestin, että laittaa ilmoituksen matkailulehteen. Peter kerää yhteen lehtien ja matkailulehtien ilmoitusten jättöosoitteet yms. tiedot. Helpottaa ilmoitusten jättämistä.

 
 
8.  Koulu - elinkaarikeskus

Sovittiin että kylämme erilaisia tehtäviä jaetaan kyläyhdistyksessämme pienemmille ryhmille työstettäväksi, ryhmät sitten esittävät asiat kokouksessa jo hieman valmisteltuina.

Tähän ryhmään valittiin Riikka, Peter, Mallu ja Sirpa Peippo. Tuula toimii sähköpostikommentaattorina.

 
9. Tonttinäyttely ja asukashankinta

Peter on sopinut tapaamisen Tauno Kähkösen kanssa. Tonttimarkkinointi esittelyä suunnittelevat Susanna, Seppo, Mauno, Sanna, Peter ja Riikka. Tonttinäyttelyn ajankohta sovitaan vielä tälle syksylle mahdollisimman pian. Koululla pidetään suunnittelupalaveri 26.9.2010 klo 18.00.

Mainos tonteista Pieksämäen Lehden juhlalehteen, saavutamme näin mahdollisimman laajan levikin.

 
10. Kyläavustaja

Kylien kuulumisiin laitetaan asiasta juttu ja sen yhteydessä kartoitetaan tarvetta ja henkilöä, joka olisi kiinnostunut tästä työstä.

 
11. Muut asiat

Kyläyhdistys tekee vastineen kouluverkkotyöryhmän esityksestä.

Tiedoksi la 25.9. Takkisen tallinvintillä on kurpitsanäyttely.

Seppo Intke kertoi, että luopuu Jäskyn hallituksen jäsenyydestä Jäskyn syyskokouksessa. Toivoimme Sepon vielä miettivän jäsenyyttä.

Kylällemme on tarjottu taikuriesitystä, Susanna laittaa tarjouksen kaikille jäsenille luettavaksi. Keskustelemme esityksestä seuraavassa kokouksessa. Nuorisolle esitettiin jotain omaa toimintaa esim. nostalgiailtamien yhteydessä. Esim. Laardi lahtivajassa!

Seppo selvittää yhdistyksemme matkaa junalla Pietariin. Käsittelemme asiaa seuraavassa kokouksessa.

 
12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään koululla 11.11.2010 klo 18.00.

 
13. Kokouksen päättäminen

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika:                                   9.8.2010 klo 18.00

Paikka:         Peiposjärventie 470 G, Hartwig

Läsnä:      Tuula Eloranta, Risto Huttunen, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Anu Hartwig,  Tourunen, Peter Hartwig, puheenjohtaja

  

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

 
2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Luettiin ja hyväksyttiin 2 edellisen kokouksen pöytäkirjat.

 

4. Lokaali 28.-29.8.2010

Suunniteltiin kylämme esittelyä. Lähtö Savonsolmusta 14.00 ja paluu 18.00. Esittelykohteina koulu (14.30), Peiposjärven maamiesseurantalo (15.00) Kahvitus Visalta, Österin saha (16.15) ja Siikamäen Suoramyyntihalli (17.00).

Tuula, Susanna, Seppo, Peter ja Anu suunnittelevat kierroksen lähtö ma 16.8.2010, 18.00 Suoramyyntihallilta.

 
29.8. klo 9.00-16.00 Riikka esittelee kyläämme EläväKylä hankkeen lomassa.  Lokaalin ruokailuun osallistuu Anu, Peter, Seppo ja ?. Susanna laittaa viestin kaikille ja kysyy haluaako osallistua ruokailuun. Kylämme esitteitä tehdään lisää 300.

  

5. EläväKylä Esittelypäivä

La 4.9.2010 klo 10.00 – 14.00 kylämme yritykset, seurat yms. esittelevät toimintaansa Peiposjärven koululla. Visa järjestää pyöräilytapahtuman samaan aikaan.

 
6. Kylien Kuulumiset ja muut tapahtumat

Kylien kuulumiset tekee Riikka EläväKylä- hankkeen puitteissa.

Kysytään seurakunnan puhallinorkesteria soittamaan koko kylälle. (11.9.2010) Susanna selvittää.

Kirkkoherran virastosta selvitetään kauneimpien joululaulujen mahdollisuus 1.12.2010.

 
7. Nostalgiailtamien tulos

Iltamien tuotto oli n.1150 euroa / seura. Järjestetään yhteinen palautekeskustelutilaisuus kaikkien seurojen edustajien kanssa.

 8. Muut asiat

AAL-ohjausryhmään tarvitaan varahenkilö Tuulalle. Kysytään Saulia. (Varalle Risto Huttunen)

 EläväKylä hankkeelle esitetään toive tutustua Saksalaiseen yhteistyökyläämme.

Keskusteltiin koulun tulevaisuudesta. Seurataan tilannetta. Peiposjärven koulu on yksi Pieksämäen vetovoimatekijä

Olemme käsitelleet sähkökatkoksia, ja totesimme, että tilanne on sietämätön.

 9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 22.9.2010 klo 18.00 koululla.

 10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 21.11.

Aika:                                   26.5.2010 klo 18.00

Paikka:         Peiposjärven koulu

Läsnä:       Riikka Kinnunen, Anu Korhonen, Mauno Leikas, Seija Nyyssönen, Sanna Pulliainen

                    Mia Romunen, Teija Savenius, Marja Ylönen, Peter Hartwig, puheenjohtaja

 

1. Kokouksen avaus

                      Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05

 
2. Kokouksen päätösvaltaisuus

                      Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

                      Pöytäkirjaa ei ollut. Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

 4. Kesätori 29.5.2010, klo 10-14

                      - paikan varanneet

                      Pakkoja varattu n. 16. (2009 = 12)

                      - kassa

                      Pete tuo kassalippaan ja vaihtorahat

                      - luvat

                      Teija hoitanut elintarvikeluvan

                      - teltan pystytys (pe?)

                      Teltta pystytetään lauantaina aamusta. Seija ja Pete tuovat harkkoja painoksi

                      - liikenteenohjaus

                      Risto, Mauno ja Pete. Pete kiinnittää kyltit Suoramyyntihallin liikennemerkkeihin.

                      - kukkamyynti

Riikka tilannut kukat Tikkasen Puutarhasta Savonniemeltä ja tuo paikalle peräkyssä. Myynnistä huolehtivat Susanna ja Anu. Hinnasto OK.

                      - letunpaisto

                      Paistetaan 2 pannulla. Lettu mansikkahillolla 2,-/kpl.

Teija tekee taikinan ja toimittaa hallille perjantaina. Paistajina Mia, Marja ja Seija.

                      - makkaramyynti

                      Hinta 1,-/kpl. Ei nimetty makkaranpaistajaa.

                      - muut asiat

                      Tarvittavat kupit, lautaset, makkarat ym. haetaan Suoramyynnistä.

 
5. Teltan vuokraus

             Yhdistykselle hankittua telttaa päätettiin vuokrata kyläläisille.

Anu tekee teltan mukaan kansion, jossa tarkat ohjeet. Kansioon merkataan vuokraaja yhteystietoineen. Seppo hoitaa vuokrausta – varauksia ja maksuja.

Teltan vuokraksi päätettiin 60,- / 3vrk.

6. Muut asiat

                      Nostalgiailtamien siivoustalkoot päätettiin pitää 14.6. klo 17.

                      Teija on hoitanut myös Nostalgiailtamien elintarvikeluvat kuntoon.

7. Seuraava kokous

                      Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty.

8. Kokouksen päättäminen

                      Puheenjoihtaja päätti kokouksen klo 19.17

Aika:              21.4.2010 klo 18.00

Paikka:         Peiposjärven koulu

Läsnä:         Marja Ylönen, Mia Romunen, Mauno Leikas, Seppo Intke,  Anu Korhonen, Susanna Tourunen ja Peter Hartwig.             

 
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Peter Hartwig avasi kokouksen.

 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

4. Kylätalkkari

Pääsemme mukaan Varkauden kylätalkkari toimintaan. Veloitus on 6 euroa/tunti + matkat 45 snt/km. Kutsutaan talkkari Kylätorille 29.5. esittäytymään. Peter hoitaa asian. Jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi. Lisätietoja Peteriltä 050-5124636.

5. Savon Sanomat, Janne Laitinen

-kylätalkkari, eläväkylä, koululaiset Maavedeltä

Savon Sanomat tulee tekemään juttua ko. asioista myöhemmin sovittavana ajankohtana.

 6. Kylienkuulumiset

Uusi ilmoitustaulu pystytetään Harvarannan tienhaaraan

Ilmoitustaulu rakennetaan porukalla Leikkaan Manun luona ti 27.4. klo 18.00. Kylämme osoitteellinen jakelumäärä on 180 kpl. Ilmoitustauluille lisätään postilaatikot, joihin laitetaan postia mökkiläisille.

Itellan laatikkojakelu, Peter selvittää jakelun kustannukset.

Jakelu tarvittaessa kesäasukkaiden vakituiseen osoitteeseen, Peter selvittää asiaa.

 7. Tonttimarkkinointi ja laajakaista

Kartat, Peter on hankkinut kylämme käyttöön kylämme maastokartat. Karttoja säilytetään Peterin luona.

Jätevesineuvoja pyydetään esittelemään kylällemme jätevesien uudistuneita säännöksiä. Tilaisuus järjestetään koululla yhdessä vesiosuuskunnan kanssa. Kysytään jätevesineuvojaa ja vesiosuuskuntaa myös kylätorille mukaan.

Laajakaistan aikataulu – edistyminen, Kylällemme on jo aikataulutettu laajakaistan rakentamissuunnitelma, seuraamme tilannetta. 

8. Nettisivut , nettisivuja on päivitetty. Siikamäen tonttikartta tulee vielä vaihtaa uudemmaksi.

 9. Kylätori 29.5.2010 klo. 10.00 -14.00

- Teltoista on pyydetty tarjouksia. Päätimme tilata 4x4m teltan Mikkelin Joretuotteelta ja telttaan kolme seinää, hintaan 525 euroa + toimituskulut.

- luvat, Elintarvikkeiden myynti-ilmoitus, Mallu hoitaa.

- myyntipaikat, Susanna ja Mallu hoitavat myyntipaikkojen vastaanottamisen.

- Kyläyhdistykselle on ostettu oma vedenkeitin. Seppo kysyy voisiko Maa-ja kotitalousseuran rikkoutunutta kahvinkeitintä korjauttaa ja mikäli se saadaan kuntoon sitä säilytettäisiin koululla.

- kukat, Riikka ja Mallu varaavat kukat Tikkasen Puutarhalta.

- taikina, Teijalta kysytään voisiko hän tehdä taikinan torille.

- Otetaan myös makkaroita myyntiin.

- liikenteenohjaus, Peter Hartwig, Risto Huttunen, Heikki Heiskanen, Mauno Leikas ja (Risto Romunen?)

- muut asiat : Mainos Suoramyynnin pihalle, Susanna hoitaa. Rivi-ilmoitus Pieksämäen lehteen, Mallu hoitaa. Ilmoitustauluille mainokset, Susanna hoitaa.

 10. Savon Solmu -messut

Messut onnistuivat hyvin ja saimme paljon kontakteja. Kylämme oli hyvin esillä. Susanna hoitaa Nostalgiailtamien lippujen lähettämisen arvonnassa voittaneille henkilöille.

 11. Nostalgiailtamat

- 15v. mainos, Sauli Taipale on tehnyt mainoksen iltamiin. Nostalgiailtamien järjestelypalaveri pidetään la 8.5.2010, Seurantalolla. Paikalle kutsutaan kaikkien seurojen edustajat ja toimijat. Seppo kutsuu porukan koolle.

12. Peiposjärventien kunnossapito ja luokitus

Jätetään asia seuraavaan kokoukseen.

 13. Muut asiat

Teetetään postikortti omasta kylästä. Susanna selvittää kustannukset ja kortin suunnittelijan.

 14. Seuraava kokous

Seuraava kokous ke 26.5.2010 klo 18.00.

 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.

 Peter Hartwig                                                                                                                                                      Susanna Tourunen

puheenjohtaja                                                                                                                                                    sihteeri

Siikamäki-Peiposjärven                                                                          Pöytäkirja

kyläyhdistys ry                                                                                      17.3.2010

 

KYLÄYHDISTYKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

 

Aika:    17.3.2010 klo 18.00

Paikka:           Peiposjärven koulu

Läsnä:        Risto Huttunen, Risto Romunen, Mia Romunen, Marja Ylönen, Peter Hartwig, Tuula Eloranta, Susanna Tourunen, Mauno Leikas, Seppo Intke ja Anu Korhonen.

 

  1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja)

Puheenjohtaja Peter Hartwig avasi kokouksen.

 

  1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Sihteeriksi valittiin Susanna Tourunen. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Kinnunen. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan virallisesti seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin, että hallituksen kokouksien pöytäkirjat viedään nettiin www.siikamaki.net , kun sihteeri ja puheenjohtaja ovat lukeneet pöytäkirjan.

 

  1. Kyläyhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Seppo Intke.

 

  1. Kyläyhdistyksen jäsenten päävastuualueiden jakaminen

Ilmoitustaulujen hoitaminen: Otramäen risteys Risto ja Seppo, Vääräntie Susanna, Koulu Mia, Asema Mauno, Suoramyynti Susanna, Villelä Riikka.

Päätettiin, että Harvarannan tienhaaraan hankitaan uusi ilmoitustaulu.

Kylän nettisivuja hoitavat Riikka Kinnunen ja Mia Romunen.

Kylän lehdistövastaaviksi valittiin Tuula Eloranta ja Sanna Pulliainen.

Kylienkuulumisista vastaa Anu Korhonen, selvitetään voisiko kylien kuulumiset jakaa viikonloppuna heittolaatikoihin. Peter selvittää Itellalta laatikkojakelun kustannukset.

Seurantalon huvitoimikunta: Seurantalon huvitoimikuntaan valittiin Seppo Intke, Mauno Leikas, Peter Hartwig, Risto Romunen, Risto Huttunen, Seija Nyyssönen, Marja Ylönen ja Teija Savenius.

Vesihuoltoasioita hoitaa Seppo Intke ja laajakaistan edistymistä seuraa Peter Hartwig.

Tonttimarkkinointia hoitavat Seppo Intke, Susanna Tourunen, Risto Huttunen, Tuula Eloranta ja Risto Romunen.

Yritystonttivastaava toimivat  Mauno Leikas ja Peter Hartwig,

Muut tapahtumat: Susanna Tourunen,  Anu Korhonen, Tuula Eloranta, Mia Romunen, Mauno Leikas, Riikka Kinnunen, Marja Ylönen ja Sanna Pulliainen

Lahjavastaavaksi valittiin Mia Romunen. Hän kirjaa jatkossa kaikki lahjat ja lahjansaajat.

Pääemännät Teija Savenius ja Marja Ylönen, kahvinkeittorinki muodostetaan vapaaehtoisista.

 

  1. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2010

Tapahtumien alustavat päivämäärät ja tapahtumista ilmoittaminen

Pilkkikisat yhdessä metsästysseuran kanssa 10.4.2010

Kylätori pidetään 29.5.

Nostalgiailtamien talkooväen illanvietto 7.8.2010. Mallu selvittää poppiorkesteria.

Valtakunnalliset kyläpäivät Pieksämäellä.28.-29.8.2010. Siikamäki-Peiposjärvi on yksi retkikohde.

Kauneimmat Joululaulut 15.12.2010

Uudenvuoden vastaanotto 31.12.2010

 

  1. Muut asiat

Päätettiin ostaa yhdistykselle vedenkeitin koululla säilytettäväksi. Anu ja Pete hoitavat. Kustannus n. 20,- - 30,- euroa.

 

Kylätori 29.5.2010, paikat, kukat, luvat, taikinat, teltat yms. järjestelyt.

Myyntipaikan hinnaksi päätettiin 2,- euroa.

Toriteltasta pyydetään tarjouksia, Joretuotteesta ja Suoja saumasta. Pete selvittää onko tarjouksia jo pyydetty ja tilaa teltan. Kustannus n. 400,- - 500,- euroa.

 

Savon Solmu -messut. Mukaan esittelijöiksi lähtevät Mia, Sanna, Merja ja Riikka.

Kylän esitteitä tulostetaan kunnassa. Tuula hoitaa Ritva Tissari-Ylösen kanssa.

Kysytään Lemmarilta tilatiedot. 

Omakotimessut Helsingissä 25.-28.3.2010.

Susanna ilmoittaa Ritva Tissari-Ylöselle ettei ole nyt sopivaa henkilöä esittelijäksi.

 

Nostalgiailtamat

Tarkastetaan miksi juhlasta ei mainita matkailulehdessä. Tuula kysyy Saulilta voiko tehdä Nostalgiailtamien mainoksen esim. 10-vuotismainoksen pohjalta.

A4 mainoksia jaetaan messuilla ym.

 
Pilkkikisat Iso-Paltasen jäällä . Kysytään halukkaita.

Elävä-kylä, Aktive Softin kautta kysely kyläläisille voidaan tehdä verkkopohjaisena. Maksaa 30 euroa.

  
Kylätalkkari, Varkauden kanssa olisi mahdollista saada yhteinen kylätalkkari. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

Neuvotellaan Bovallius-säätiön kanssa tonteista. Ennen neuvotteluja kunnan kanssa tutustutaan alueen karttoihin. Seppo ja Peter sopivat tapaamisen Tapani Mähösen kanssa.

 
8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ke 14.4.2010, klo 18.00.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26.

 

puheenjohtaja                                                                                        sihteeri

JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika 26.3.2008 klo 18.00

Paikka Peiposjärven koulu

Läsnä: Marja Ylönen, Tuula Eloranta, Riikka Kinnunen, Heikki Heiskanen, Risto Huttunen, Seppo Intke,Susanna Tourunen, Teija Savenius ja lisäksi Saana Kinnunen.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen toivottamalla uudet jäsenet tervetulleiksi kyläyhdistystoimintaan.

2. Toimihenkilöiden valinta

Sihteerin, pöytäkirjojen tarkastajien ja kirjanpitäjän valinnat

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Teija Savenius valittiin toimimaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Kinnunen. Kyläyhdistyksen sihteeriksi valittiin Susanna Tourunen. Kokousten sihteerin tehtäviä kierrätetään jatkossa. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan jatkossa aina seuraavan kokouksen yhteydessä. Erillisiä pöytäkirjantarkastajia ei valittu. Kirjanpitäjäksi valittiin Sanni Koppanen.

Kyläyhdistyksen hallituksesta todettiin, että erovuoroisia ovat tämän toimintavuoden jälkeen Tarja Ramula, Riikka Kinnunen, Marja-Leena Ylönen, Sanni Koppanen ja Risto Romunen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä kahdeksi vuodeksi Heikki Heiskanen, Tuula Eloranta, Sauli Taipale, Susanna Tourunen, Seppo Intke, Risto Huttunen ja Teija Savenius.

3. Järjestäytymiskokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Tulevan toiminnan suunnittelua, kyläyhdistyksen jäsenten päävastuualueiden jakaminen

Tiedottaminen; netti, Kylienkuulumiset, lehdistö

Kyläyhdistyksen nettisivuja hoitaa Riikka Kinnunen, Kylienkuulumisia ja Suopramyyntihallin nettipistettä hoitaa Sauli Taipale, Kylienkuulumisia hoitaa myös Susanna Tourunen ja kaikki yhdistyksen jäsenet avustavat juttujen kirjoittamisessa. Lehdistö vastuu on Tuula Elorannalla.

Seurantalon huvitoimikunta

Seurantalon huvitoimikuntaan valittiin Seppo Intke, Risto Romunen, Risto Huttunen, Heikki Heiskanen, Teija Savenius ja Marja Ylönen.

Muut tapahtumat

Muita tapahtumia organisoivat Marja Ylönen, Susanna Tourunen, Tarja Ramula, Riikka Kinnunen ja Sanni Koppanen.

Vesihuolto ja laajakaista

Vesihuoto ja laajakaista vastaavana toimii Seppo Intke ja Sauli Taipale.

Tonttimarkkinointi

Tonttimarkkinointia hoitavat Tuula Eloranta, Susanna Tourunen, Seppo Intke, Heikki Heiskanen ja Risto Huttunen.


5. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n toimintasuunitelmaluonnos vuodelle 2008

Tapahtumien alustavat päivämäärät ja tapahtumista ilmoittaminen

Susanna Tourunen esitteli toimintasuunnitelmaluonnoksen. Keskusteltiin myös muista tapahtumista, joista sovittiin järjestettäväksi tai yhdistyksemme osallistuu ainakin seuraaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin:


2.4. Kompostoinnin niksi-ilta klo 18.00 -

6.4. pilkkikisat klo 10.00-12.00

22.4. kyläkouluilta klo 18.00-

2. - 7.5. metalliromunkeräys (4-H- yhdistys)

17.5. Työmessut paluumuuttajille

22.5. Kylvönsiunaaminen (Srk)

24.5. Kesäinen kylätori klo 10.00 - 14.00

3.7. Nostalgiailtamat

25.7. Kesäillantanssit

9.8. kyläpyörähdys

15.8. Immeistentori (Pmk)

31.12. Uudenvuoden vastaanotto

Lisäksi vielä muita tapahtumia, josta päätetään myöhemmin.

6. 4H-yhdistyksen järjestämä metalliromunkeräys

Keskustelimme keräyspaikasta ja päätimme esittää Aseman läheissyydessä olevaa aluetta. Kysymme alueen omistajalta suostumusta keräyspaikaksi. Paikan varmistuttua palaamme asiaan.

7. Pilkkikisat

Kyläpilkki järjestetään Sarkaniemessä, mikäli paikka saadaan käyttöön Osuuspankilta. Tuula Eloranta selvittää alueen käyttömahdollisuuden. Mikäli aluetta ei saada käyttöön niin varapaikaksi valittiin Iso Varvikko.

Kisoihin mehut ja makkarat hoitaa Teija Savenius. Palkinnot ostetaan Suoramyyntihallista, Susanna Tourunen hoitaa palkinnot. Lisäksi kysytään lahjoituksia. Osallistumismaksi on 2 euroa/ perhe. Maksu on vapaaehtoinen.

Kisa-aika on klo 10.00 - 12.00.

8. Muut asiat

Diak oli esittänyt, että heillä saattaisi olla markkinointirahaa vielä tähteellä nettipisteen markkinointiin. Asiaan palataan vielä myöhemmin.

Seurava johtokunnan kokous pidetään Peiposjärven koululla 16.4. 08 klo 18.00. Kokoukset ovat kaikille avoimia, joten tervetuloa!

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.


Teija Savenius         Susanna Tourunen

puheenjohtaja             sihteeri


VUOSIKOKOUS


Aika 16.3.2008 klo 12.00 -13.45

Paikka Peiposjärven koulu

1. Kokouksen avaus

Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, tarvittaessa 2 äänten laskijaa

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Savenius ja sihteeriksi valittiin Susanna Tourunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Intke ja Risto Romunen ja he toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ollut ilmoitus paikallislehdessä. Kylämme ilmoitustauluilla on ollut ilmoitukset vuosikokouksesta. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohtaan kahdeksan kyläkyselyn esittely. 

5. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot

Susanna Tourunen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen sekä vuosikertomuksen ja luki tilintarkastajien lausunnot.

6. Esitetään tilinpäätös hyväksyttäväksi vuosikokoukselle ja tilintarkastajien lausunnot

Susanna Tourunen esitteli yhdistyksen tulos- ja tase laskelmat sekä tilinpäätöstiedot. Tilikauden voitto oli 513,05 euroa. Susanna Tourunen luki tilintarkastuskertomuksen.

7.Esitetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuu velvollisille

Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2007 tilit, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille vastuu velvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2007 tileistä.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2008, tulo- ja menoarvio sekä jäseneksi ottaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Vuosikokous vahvisti tulo- ja menoarvion vuodelle 2008. Liittymis-ja jäsenmaksujen osalta päätettiin ettei jäsenmaksuja peritä. Jäseneksi otetaan kaikki alueella asuvat kesä-tai vakituiset asukkaat. Toimintasuunnitelma ja talousarvio (liitteet 4,5).

Tuula Eloranta esitteli kyläkyselyn tulokset ja kyläsuunnitelman. Kokous hyväksyi kyläsuunnitelman ja vuoden 2008 toimintasuunnilman

9. Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Savenius, erovuorossa (v. 2010). Kyläyhdistyksen jäsenistä: Marja-Leena Ylönen, Risto Romunen, Riikka Kinnunen, Tarja Ramula ja Sanni Koppanen ovat erovuoroisia seuraavassa vuosikokouksessa.

Hallituksen uusiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Heikki Heiskanen, Tuula Eloranta, Sauli Taipale, Susanna Tourunen, Seppo Intke ja Risto Huttunen.

10. Valitaan Kyläyhdistyksemme tilintarkastajat (2), varatilintarkastajat(2)

Tilintarkastajiksi valittiin Jouko Kuhmola ja Sanna Pulliainen, varatilintarkastajiksi valittiin Anneli Tams ja Esko Pulliainen.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio mikäli he esittävät laskun.

12. Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin

Vuosikokous päätti että hallitus valitsee kokousedustajat tapauskohtaisesti.

13. kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Teija Savenius päätti kokouksen 13.45.

14. Muut asiat

Keskustelimme kännyköiden kuuluvuudesta Peiposjärven alueella. Paikoitellen tilanne on huolestuttava.

Riikka Kinnunen kertoi kompostoreiden yhteishankinnasta. Ilmottautumisia otetaan vastaan vielä 2.4. järjestettävässä kompostointi-illassa.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen tarjottiin yhteisvastuukahvit ja sen jälkeen alkoi vesihuollon tiedotustilaisuus. Vesihuotohanke on edennyt hyvin ja on pysynyt aikataulussaan. Vuoden 2008 aikana aloitetaan talokohtaisten linjojen tekoa kertoi Martti Kääriäinen. Lisäksi paikalla oli tekninenjohtaja Tapani Mähönen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Teija Savenius             Susanna Tourunen

puheenjohtaja                 sihteeri


Pöytäkirjan tarkastajat

Seppo Intke                     Risto Romunen

JOHTOKUNNAN KOKOUS

VUOSIKOKOUSTA VALMISTELEVA KOKOUS

Aika 13.2.2008 klo 18.00 - 19.40

Paikka Peiposjärven koulu

Läsnä: Heikki Heiskanen, Susanna Tourunen, Merja-Leena Ylönen, Seppo Intke Tarja Ramula, Riikka Kinnunen ja Teija Savenius

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Teija Savenius valitiin puheenjohtajaksi ja Susanna Tourunen sihteeriksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin muissa asioissa käsiteltäviä asioita. Esityslista hyväksyttiin muilta osin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n tinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n johtokunta ei käsitellyt tilejä . Ne käsitellään myöhemmin uudelleen.

6. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n vuosikertomus vuodelta 2007

Sihteeri luki vuosikertomuksen ja sitä täydennettiin ja muokattiin. Jjohtokunta esittää sitä hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

7. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n toimintasuunnitelman ja tulo-ja menoarvio vuodelle 2008

Hallitus käsitteli tulo- ja menoarvion ja esittää sitä käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

8. Vuosikokouksen työjärjestys.

Johtokunta laati vuosikokoukselle työjärjestyksen ja esittää sitä vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

9. Muut asiat

Seutuopisto järjestää järjetyksenvalvojakertauskurssin 20-21.2.08. Yhdistyksemme maksaa Seppo Intken, Risto Romusen ja Mika Pulliaisen korttien uusimisen 50 euroa / hlö. Lisäksi kysymme Hilkka Larinojaa, Voitto Nyyssöstä sekä Hilkka Nyyssöstä olisiko heillä myös halukkuutta uusia järjestyksen valvojakortti. Mikäli he osallistuvat kurssille yhdistyksemme maksaa myös heidän korttinsa uusimisesta aiheutuvat kulut.

Pieksämäellä järjestetään pe 22.8.2008 Immeistentori- tapahtuma. Varaamme sieltä pöydän kyläyhdistykselle. Tapahtumaa organisoivat Marja ja Susanna. Lisäksi Seppo, Tarja , Riikka ja Sauli ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua itse tapahtumaan.

Neuvottelu kunnanjohdon kanssa ke 20.2.2008 klo 8.30 kaupungintalolla. Neuvotteluun ovat lupautuneet Juha Nousiainen ja Kari Koistinen. (Myös Perhepäivähoidonjohtaja tulisi kutsua paikalle.) Yhdistyksemme edustajina paikalla ovat Seppo Intke, Tuula Eloranta, Teija Savenius, Tarja Ramula, Sauli Taipale ja Risto Romunen.

Vesi-info järjestetään kyläyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Paikalle tulee tekninenjohtaja Tapani Mähönen. Lisätään ilmoitus vesi-infosta vuosikokousilmoitukseen.

Tiedoksi:Kompostoreita on halunnut jo 10 taloutta, pyydetään tarjouksia useammalta valmistajalta. Kompostointi-ilta järjestetään koululla 2.4.2008.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Teija Savenius päätti kokouksen 19.40


Teija Savenius         Susanna Tourunen

puheenjohtaja             sihteeriJOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 30.1.2008 klo 18.00 - 20.16

Paikka: Peiposjärvenkoulu

Läsnä: Riikka Kinnunen, Tarja Ramula, Marja Ylönen, Seppo Intke, Tuula Eloranta, Sauli Taipale, Risto Romunen ja Susanna Tourunen

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Riikka Kinnunen avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Esitettiin, että kokousten pöytäkirjat laitettaisiin nettiin mahdollisimman pikaisesti kokouksen jälkeen. Riikka Kinnunen hoitaa pöytäkirjojen laittamisen kylän nettisivuille.

4. Kyläkyselyn tulokset

Kävimme läpi kyläkyselyn tulokset. Kyläkyselyn tulokset lähetetään tiehallintoon, vesiosuuskunnalle, kunnanjohdolle, koulutoimelle, tekniselle toimelle ja puhelinyhtiölle. Kyselyn tulokset laitetaan myös nettiin luettavaksi.

Kyläkyselyn tulokset esittelee kyläkokouksessa Tuula Eloranta.

5. Valmistautuminen sivistysjohtaja Koistisen ja muun kuntajohdon tapaamiseen

Seppo Intke on pohjustanut kuntajohdon tapaamista ja ajankohta täsmentyy viiikolla kuusi. Juha Nousiainen on lupautunut palaveriin. Koulutoimen osalta yhteyttä ei ole vielä saatu.

Päätimme päivittää kyläsuunnitelman vanhan pohjan ennen vuosikokousta. Asiaa valmistelee Tuula Eloranta, Susanna Tourunen, Riikka Kinnunen, Tarja Ramula ja Marja Ylönen.

Kylällemme on muuttanut viiden viimeisen vuoden aikana 79 uutta asukasta. Näistä 48 Siikamäen suuntaan ja 31 Peiposjärvelle. Aikuisia oli 54 ja lapsia 26. Lapsiin on luettu myös kylälle syntyneet lapset. Luonnollisesti kylältämme on myös muuttanut muutamia perheitä pois, mutta olemme edelleen vahvasti lapsivoittoinen ja muuttovoittoinen kylä.

Kylälllemme on tullut lukuisia uudistaloja ja useita taloja on peruskorjattu. Vesi- ja viemäriverkosto on rakenteilla. uusia yrityksiä on tullut useita viimeisimpinä hieroja ja Hevoskallio, hevostavaroihin erikoistunut palvelu.

Kunnan johdolle esitämme että lähipalvelut on turvattava kylillämme. Opettajien virat on vakinaistettava ja oppilaaksiottoalue määriteltävä. Tonttimarkkinointia on tehostettava ja yhteistyötä ja kylien kehittämiseen on panostettava. Esim. teiden kuntoon on puututtava.

6. Muut asiat

Nettipiste:

Nettipisteen rahoittaminen. Päätimme lähettää yhteistyöyrityksillemme kyselyn, jossa toivomme heidän avustavan nettipisteen ylläpidossa. Susanna Tourunen toimii yhteyshenkilönä ja asiaa voi tiedustella häneltä tarvittaessa. Susannalle viestiä mihin yrityksiin olette toimittaneet kyselyjä, ettei tule päällekkäisyyksiä. Nettipisteeseen vaihdetaan Windows-käyttöjärjestelmä. Linuxin kanssa on päivitys ongelmia.

Kompostorit:

Päätimme Biolanin pikakompostorin yhteishankinnasta. Riikka Kinnunen hoitaa asiaa.

Seuraava kokous:

Seuraava kyläyhdistyksen kokous pidetään 13.2.2008 klo. 18.00 tällöin valmistellaan vuosikokoukseen tarvittavat asiat.

Vuosikokous pidetään 16.3.2008 klo 12.00. Peiposjärven koululla järjestetään samana päivänä yhteisvastuukeräys. Päällekkäisyyden välttämiseksi aloitamme kokouksen jo 12.00. Tiedustelemme yhteisvastuukeräyksen järjestäjiltä, voisimmeko osallistua keräykseen jollakin summalla ja saisimme kahvituksen kerääjien toimesta. Susanna Tourunen selvittää asiaa.

7. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Riikka Kinnunen päätti kokouksen klo 20.15.

Susanna Tourunen         Riikka Kinnunen

sihteeri                             varapuheenjohtaja

KYLÄYHDISTYKSEN KOKOUS 

Aika 13.3.2006 klo 18.00
Paikka Peiposjärven koulu
Läsnä   Seppo Intke, Risto Romunen, Pia Leikas, Hannu Taavitsainen, Matti Koppanen, Heikki Heiskanen, Marja-Leena Ylönen, Anneli Tams, Susanna Tourunen ja Teija Savenius

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Sihteeri Susanna Tourunen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin. Jäskyn jäsenmaksu korjattiin pöytäkirjaan 25 euroksi 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n toimintakertomusluonnos vuodelta 2005

Sihteeri Susanna Tourunen luki toimintakertomusluonnoksen. Täydennettiin toimintakertomus ja päätettiin jaksottaa toimintakertomus alkamaan vuoden alusta ja päättymään vuoden loppuun. Toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle. Vuosikokous päätettiin pitää 9.4.2006 klo 12.00. 

5. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n tilit vuodelta 2005

Pekka Kaukorinne toimitti tilin saldotiedot kyläyhdistyksellemme. Jatkossa tiliotteet eivät yksin riitä kirjanpidoksi, vaan tarvitsemme kirjanpidon. Vuosikokouksessa 9.4.2006 valitaan seuraavaksi kaudeksi rahastonhoitaja ja hänelle annetaan tehtäväksi hoitaa yhdistyksen tilit rekisteröidyn yhdistyksen vaatimalla tavalla. 

6. Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry:n toimintasuunitelmaluonnos vuodelle 2006

Sihteeri Susanna Tourunen esitteli seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaluonnoksen. Hyväksyttiin luonnos. 

7. Etelä-Savo etsii vuodenkylää, olemmeko mukana?

Osallistumme Etelä-Savon vuoden kylän valintaan. Puheenjohtaja ja sihteeri täyttävät hakemuksen ja toimittavat sen  Järvi-Suomen kylät ry:lle.   

8. Kylän kehittäminen -ja markkinonti: hankehakemukseen saatavilla täyttöapua, hakemus jätettävä toukokuun puoleenväliin mennessä. Haemmeko hanketta seuraavalle hankekaudelle?

Kyläyhdistyksemme päätti, ettemme nyt hae omaa hanketta, vaan panostamme jo olemassa oleviin hankkeisiin. Kylällämme alkaa maalis-huhtikuun aikana Senet-hanke,  jota Diak hallinnoi, sekä Kansainvälistyvä maaseutuhanke, minkä toivomme lähtevän käyntiin. Seuraamme jatkossa myös muitakin hankkeita ja osallistumme, jos sopivia hankkeita on tarjolla.   

9. Pilkkikisat, muut tapahtumat

Kyläpilkki järjestetään 2.4.2006 klo 10.00 Peiposella, Romusen rannassa. Kyläpilkissä kerätään pientä maksua, joka on 2 euroa/perhe. Lapset ilmaiseksi, mikäli saapuvat ilman vanhempia. Kylätoimikunnan jäsenet voivat kysellä lahjoituksia kisojen palkinnoiksi sopivaksi katsomiltaan tahoilta. Kaikille pilkkijöille tarjotaan mehut. 

10. Muut asiat

Pieksämäen Seutuopisto kyseli toiveita ensivuoden opintopiireiksi. Esitimme vauvamuskaria, ATK-jatkokurssia, Ensiapukurssia ja Englanninkielen kurssia (aloittelijoille).  

11. Kokouksen päättäminen

puheenjohtaja Teija Savenius päätti kokouksen 19.45.

 

Susanna Tourunen                                                                                              Teija Savenius

sihteeri                                                                                                                       puheenjohtaja

KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS 

Aika Tiistai 13.12.2005, klo 18.00 – 20.30
Paikka Peiposjärven koulu
Läsnä Kokouksen osanottajista lista liitteenä 

1  Kokouksen avaus

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Savenius oli estynyt saapumaan paikalle. Matti Koppanen toimi kokouksen puheenjohtajana. 

2 Kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Esitettiin Senet-hankkeen käsittelemistä ensimmäisenä asiana. Sihteeri Susanna Tourunen luki pääkohdat edellisen kokouksen pöytäkirjasta. Pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 Senet-hanke

Pekka Arponen (projektipäällikkö, Ruralia instituutti, Helsingin yliopisto, Mikkeli) esitteli SENET-hanketta. Hankkeen ideana on selvittää, miten kylillä tarvittavat hyvinvointipalvelut voitaisiin tuottaa tulevaisuudessa. Hankkeen keskeisiä kehittämisalueita ovat maaseudun kehittäminen, luonnonmukaisen maatalouden kehittäminen ja osuustoiminnallinen puoli. Hankeen toiminta-alueena on koko Eteläsavo. Diak on mukana kumppanina hankkeessa ja tarjoaa koulutuspalveluja, tutkimusosaamista sekä hankkeiden verkostoitumisen hoitamista. Diakilta mukana olivat Anja Manninen, Kirsti Kauppinen ja Mari Putkonen. Tuula Eloranta esitteli kylämme tavoitteet ja kertoi kylämme toiveita hankkeen suuntaan.  Mietimme mahdollisuuksia kylämme ja hankkeen yhteistyön aloittamiseksi esim. omaishoitajien sijaispalvelu, kylätalkkari, mökkitalkkari, siivousapu jne… 

4 Ilmoitusasiat

Ryhmiksen tilanne 
Marja Ylönen kertoi ryhmiksen saaneen jatkoajan ainakin tammikuun loppuun. Tilanne näyttää hieman valoisammalta kuin aiemmin. 

Pururadan avajaiset ja valot
Pururadan avajaisissa oli parisenkymmentä henkilöä sauvajumppaamassa. Pururata testattiin vielä kä velylenkillä ja lopuksi juotiin mehut. Pururadan valot toimivat hämäräkytkimellä ja ne sammuvat noin yhdeksän aikaan. 

Avustuskeräys Pietariin
Seppo Intke toivoi kylämme osallistuvan humanitaariseen toimintaan. Kylältämme voisi kerätä käyttökelpoista tavaraa, joka toimitettaisiin Pietariin. Kylätoimikunta päätti kehitellä asiaa. 

5 Kansainvälistyvä maaseutuhankkeen kuulumiset

Tuula ja Sauli kertovat kuulumiset itävallasta. Projektissa mukana olevat Itävaltalaiset tulevat vierailemaan Suomeen ja kylällemme helmikuussa. Itävallan joulumarkkinat olisivat kylällemme suuri yhteistyön mahdollisuus. Sauli Taipale kerto miten saumattomasti kylät Itävallassa olivat yhteistyössä keskenään. Suomalaisesta joulusta pitäisi kehitellä vientituote! 2006 –joulumarkkinoille. Hankkeeseen tulisi saada kylän nuoret ja koululaiset mukaan aikuisten lisäksi. 

6 Uudenvuoden vastaanoton organisointi

uuden vuoden vastaanotto järjestetään Väärän laavulla klo 18.00 alkaen. Tuula Eloranta varmistaa Laavun, Susanna Tourunen ostaa ulkotulet suoramyyntihallista. Laavun siivous talkoot pidetään seuraavana aamuna, kaikilla vapaa pääsy! Tilaisuutta mainostetaan Pieksämäen lehdessä sekä kylienkuulumisissa.   

7 Muut asiat

Risto Romunen ilmoitti, luistelukentän jäädytys to 15.12. illalla. Kaikki tervetulleita! 

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous 11.1.2006 klo 18.00, Peiposjärven koululla. 

Susanna Tourunen

sihteeri  

 

KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS 

Aika Tiistai 1.11.2005, klo 18.00 -
Paikka Peiposjärven koulu
Läsnä   Matti Koppanen, Seppo Intke, Hannu Taavitsainen, Riikka Kinnunen, Marja Ylönen, Pia Leikas, Teija Savenius, Tuula Eloranta ja Susanna Tourunen 

1  Kokouksen avaus

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen. 

2 Kokouksen esityslista

Sihteeri Susanna Tourunen luki esityslistan. Kohtaan muut asiat lisättiin Kylienkuulumisten suunnittelu, tulevan toiminnan suunnittelu ja Seutuopiston ATK-kurssi sekä hirvipeijaiset. Lisäksi ensimmäisenä asiana Marja Ylönen kertoo päivähoitotilanteesta. 

3. Päivähoitotilanne

Marja Ylönen kertoi Peiposjärven ryhmiksen tilanteen olevan huolestuttava. Tammikuussa päivähoidossa olisi kokopäiväisiä lapsia vain kaksi ja yksi puolipäivähoitoa kaipaava lapsi, sekä kaksi eskaria. Näillä lapsimäärillä ryhmiksen jatkuminen ei ole varmaa. Peiposjärven ryhmiksen tilannetta käsitellään 2.11.2005 olevassa kokouksessa. Marja Ylönen kertoi, ettei ole kannattavaa jäädä kotiin hoitamaan muutamaa lasta. Perhepäivähoitajien työmäärä ja palkkaus on muuttunut äskettäin ja hoitajalla saa olla neljä lasta ryhmässä ja lisäksi yksi eskari tms. Peiposjärven ryhmikseen on kuitenkin tulossa syksyllä uusia lapsia, joten kylätoimikunta merkitsee asian tiedoksi ja seuraa tilannetta. 

3 Kylätoimikunnan pankkitili

Kylätoimikunta valtuuttaa Pekka Kaukorinteen muuttamaan kylätoimikunnan tilin rekisteröitävän  Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys Ry nimiseksi. 

4 Kylän kehittämishanke 2005-2006 ja kylän tulevat kehitystarpeet hankekaudelle 2007-2013

Tuula Eloranta esitteli kehittämishanketta ja sen alustavaa luonnosta. Veenjakajan kokous on 15.11.05. Kylätoimikunta on päättänyt mennä hankkeeseen mukaan. Tuule Eloranta valmistelee kyläkyselyn ym. tarvittavat asiapaperit yhdessä kylätoimikunnan jäsenten kanssa. Päätimme osallistua myös kansainvälistyvä maaseutu hankkeeseen.

Kansainvälistyvä maaseutuhankkeeseen vuoden 2006 joulumarkkinoille Itävaltaan lähtee 5-henkinen pienryhmä. Varataan kustannusarvioon määräraha joulumarkkinoille osallistumiseen.

Keskustelimme millaisia kehitystarpeita kylällämme on hankekaudelle 2007-2013. Tuula Eloranta tekee pohjatyön ja lähettää ne muille kommentoitavaksi. 

6 Maaveden ja Peiposjärven koulun yhdistymisselvitys

Joroisten koulutoimenjohtaja Sinikka Häyrinen on tehnyt Joroisten kunnan esityksen koulujen yhdistämisestä. Kunnanjohtaja Juha Nousiaisen mukaan selvityksessä Maavedenkoulu jatkaa omana yksikkönä ,eikä ole kiinnostunut seutukoulu hankkeesta Peiposjärven koulun kanssa tässä vaiheessa. Maaveden kouluun toivotetaan kuitenkin kaikki alueen oppilaa tniin Siikamäestä kuin muualtakin tervetulleiksi ja koulumatkat maksetaan kaikille. Kylätoimikuntamme merkitsee asian tietoon ja mikäli tarvetta ilmenee ottaa kantaa selvitykseen. Selvitys menee vielä hallituksen käsittelyyn.

Peiposjärven koulun oppilaaksiottoalue tulisi määritellä uudelleen. Pieksänmaan kuntaliitoksen yhteydessä ei koulunkäyntialueita muutettu ja määritelty uuden yhdistyneen kunnan vastaamalla tavalla Puheenjohtaja Teija Savenius ja sihteeri Susanna Tourunen tekevät esityksen koululautakunnalle oppilaaksiottoalueen rajojen määrittelemiseksi vastaamaan Pieksänmaan kunnan uusia rajoja. 

7 Suomen kyläkoulu ry:n vetoomus eduskunnalle kyläkoulujen säilyttämiseksi.

Kylätoimikunnalle esitettiin tiedoksi Suomen kyläkoulu ry:n vetoomus kyläkoulujen säilyttämiseksi. Osallistumme myös vetoomukseen ja keräämme nimilistaa Suoramyyntihallilla. Vetoomus luovutetaan myöhemmin. 

8 Pururadan kunnostustöiden jatkaminen

Pururadan kunnostustöiden jatkaminen yhdessä Peiposjärven Visan ja Peiposjärven koulun kanssa. Selvitetään olisiko vielä tänä syksynä mahdollista jatkaa pururadan kunnostusta. Seppo Intke selvittää tarvittavan kaluston purujen kuljettamiseksi ja lastaamiseksi. Susanna Tourunen kysyy vieläkö purua on tarjolla Juhani Suhosella. 

9 Muut asiat

Seppo Intke ilmoitti hirvipeijaisten olevan 12.11.2005, Seurantalolla klo 19.00. 

Seppo Intke kertoi Perttu Kolehmaisen etsivän työtilaa esim. asuinrakennusta tms. Kysellään mahdollisia rakennuksia ja tarjotaan työtilaa tarpeen mukaan. 

Siikamäen kyläkirjasta on tullut kyselyjä, kylätoimikunta selvittää Kalle Tenhuselta voisiko kirjasta ottaa uusintapainoksen. 

Tuula Eloranta kertoi terveisiä kyläpäiviltä. Palaute oli ollut positiivista.

Päätettiin laittaa kuntaliitteeseen tai alueella ilmestyvään lehteen ilmoitus tonttimarkkinoinnista.

 Muu toiminta:

Peiposjärven Visa on perinteisesti järjestänyt koululaisille diskon syksyisin. Kysytään Risto Romuselta järjestetäänkö disko tänä syksynä. Susanna Tourunen selvittää asian.  

9.1.06 alkaa Peiposjärven koululla Seutuopiston järjestämä ATK-kurssi klo 18.00 – 20.30. Kurssista tulee lisää tietoa myöhemmin. 

Kylien kuulumiset julkaistaan vielä ennen joulua. Kaikki lehteen tuleva aineisto toimitetaan Tuula Elorannalle, joka kokoaa aineiston ja toimittaa sen Sauli Taipaleelle. 

10 Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 13.12.2005, Peiposjärven koululla  klo 18.00-
Kokous pidetään pikkujoulujen merkeissä 

Susanna Tourunen
sihteeri

 

KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS 28.9.2005 

Aika  28.9.05, klo 18.00 -20.35

Paikka  Peiposjärven koulu

Läsnä  Tuula Eloranta, Riikka Kinnunen, Hannu Taavitsainen, Heikki Heiskanen, Sauli Taipale, Seppo Intke, Teija Savenius, Susanna Tourunen, Risto Romunen, Helge Kaipainen Jussi Valtonen ja kutsuttuna asiantuntijana Järvisuomen kyläasiamies Henrik Hausen. 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen. 

2. KYLÄSEURAN PERUSTAMINEN 

Henrik Hausen Järvisuomen kyläasiamies kertoi kyläseuran perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Rekisteröityminen maksaa 15 euroa. Hallituksen kokoa voi määritellä halutun suuruiseksi. Kylätoimikunnalle esiteltiin myös kyläseuran mallisäännöt ja kävimme yhdessä läpi niihin tarvittavat muutokset.  
Tuula Eloranta esitti kyläseuran perustamista jo tässä kokouksessa. Kylätoimikunta päätti perustaa Siikamäki-Peiposjärvi kyläyhdistyksen. Toimialueeksi määriteltiin Pieksänmaan Itäiset-kylät. Kyläseuran toimijoiksi valitaan puheenjohtaja ja 4-12 jäsentä. Vuosikokous pidetään keväällä tammi-huhtikuun aikana. Kyläseuran perustamisasiakirjan laativat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. 

3. PEIPOSJÄRVEN KOULUN TILANNE 

Peiposjärven koululla ei tällä hetkellä anneta ollenkaan erityisopetusta.  Kylätoimikunta on huolissaan erityisopetuksen puuttumisesta ja ryhtyy toimenpiteisiin tilanteen kartoittamiseksi. 
Apulaiskunnanjohtaja Ulla Nykänen on käynyt neuvotteluja Joroisten kunnan koulutusjohtaja Sinikka Häyrisen kanssa Peiposjärven ja Maaveden koulun mahdollisesta yhteistyöstä. Seuraamme tilannetta. Toivomme että alueemme positiivinen väestökehitys ja muuttoliike huomioitaisiin suunnitelmissa. Toivomme myös pidemmän aikavälin suunnitelmia. Alustavat laskelmat ovat vain kolmelle vuodelle. 

4. KOULUKYYDITYKSET 

Kylämme nuoret ovat Siilinkoululla lähes tuntia enne koulun alkua. Kylätoimikunta on ollut yhteydessä koulukyydityksiä hoitavaan Pasi Haveriseen. Taksi kuljetusta ei voi muuttaa, koska se toimii linjaliikenteenä tällä hetkellä. Koko linja on lakkautusuhan alaisena ensivuonna ja kuljetukset järjestellään uusiksi kertoi Haverinen.. Koululaisten tilanteesta olemme vielä yhteydessä Siilin kouluun ja toivomme ratkaisua esim. oppilaiden tuntien aikaistamisella, kerholla tai jollakin muulla sopivalla tavalla. 

5. PEIPOSJÄRVEN RYHMIKSEN TILANNE 

Marja Ylönen oli, lähettänyt kylätoimikunnalle kirjeen, jossa kaipaili lisää hoitolapsia ryhmikseen. Myös kuntarajan yli voi tuoda lapsia hoitoon, mikäli oma kunta suostuu järjestelyyn. Mikäli tarvetta hoitoon on Marja Ylönen toivoi vanhempien ottavan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä. 

6. KYLÄKYSELY 

Tuule Eloranta esitteli alustavan kyläkyselyn, joka tehdään Veenjakajan kanssa kyliemme asukkaille ja maanomistajille. Lisäksi Tuula Eloranta esitteli uutta hanketta kansainvälistyvä maaseutu, mihin päätimme osallistua. 
Aluekeskuksen koordinaattori Tero Piippo valmistelee vuohen 2006 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä esityksiä tulevan ohjelmakauden sisällöksi. Kylätoimikunta ehdottaa  Pieksänmaan Itäkeskusta mukaan aluekeskusohjelmaan.  

7. TULEVAISUUDEN VESI-INFO 

Peiposjärven koululla järjestetään kyläläisille vesi-info ja jätevesi-info. Tilaisuus alkaa klo 18.00. Tilaisuudessa ei järjestetä kahvitarjoilua. Kylätoimikunta on hoitanut tilaisuuden ennakko valmistelut ja tilaisuuden markkinoinnin. Tilaisuudessa ovat mukana tekninen johtaja Tapani Mähönen ja ympäristösihteeri Hanna Kakriainen. 

8. SYKSYN TOIMINNAN SUUNNITTELUA 

Peiposjärven Visa järjestää lokakuussa nuorille diskon. Mietittiin pikkujoulujen järjestämistä talolla. Marraskuussa on hirvipeijaiset. Kanttilassa on kyläpäivät 15.10.05 klo 10.00-15.00.  

9. KIERRÄTYSPISTEEN HOITO SUORAMYYNNISSÄ 

Kysytään Villasilta ketä he suosittelisivat kierrätyspisteen vastaavaksi. Jätekukolta tulee pisteen hoitajalle pieni korvaus. Kylätoimikunta on esittänyt toiveen kierrätyspisteen siistimiseksi esim. katoksella tms. 

10. MUUT ASIAT 

Kylien kuulumisten sponsorointiin tarvitaan tilinumero ja tilisiirtoja. Selvitetään ne rahastonhoitajalta.

Uusia asukkaita muistetaan tästä lähtien Pia Leikkaan valmistamilla "kylätontuilla" sekä kylän esitteillä. Luovutimme Tontun kokouksessa Jussi Valtoselle ja toivotimme hänet perheineen tervetulleeksi kylällemme. Kaikille muille kylälle muuttaneille toimitetaan tervetulotoivotukset lähiaikoina. 

Riika Kinnunen kertoi tienparannusehdotuksen suodatinkankaan avulla. Kerromme terveiset eteenpäin tiemestarille.

Selvitämme tarvetta esim. seutuopiston järjestämään ATK-koulutukseen kylällämme.

Seppo Intke kertoi kyläkirjan ennakkomarkkinoinnin alkaneen ja ennakkotilauksia otetaan vastaan. Kirjasta laitetaan mainos kylämme nettisivuille.

Hiihtoladuista tarvittaisiin yhteinen kartta. Kylätoimikunta kyselee kuka olisi halukas tekemään laduista kartan. 

11. SEURAAVA KOKOUS 

Ti 1.11.2005, klo 18.00, Peiposjärven koululla

 

KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS 

Aika   Torstai 18.8.2005, klo 18.30 -
Paikka   Peiposjärven koulu

Läsnä Heikki Heiskanen, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Matti Koppanen, Pia Pasonen, Risto Romunen, Teija Savenius, Hannu Taavitsainen, Susanna Tourunen, Marja-Leena Ylönen, Tuula Eloranta, Sauli Taipale, Pirkko Houni ja Esko Houni   

1 Kokouksen avaus
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen.

 2 Kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Sihteeri Susanna Tourunen luki esityslistan ja se hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.  

 3 Ilmoitusasiat 
Kissakallio hankkeen nykytilanne:

Susanna Tourunen kertoi Kissakallio-hankkeen etenemisestä. Kunnanjohtaja Juha Nousiainen on suhtautunut myötämielisesti alueen vaihtamisesta käytyihin suunnitelmiin. Alueen omistaja on neuvotellut kunnan kanssa, löytyisikö sopivia vaihtokohteita. Asiasta tiedotetaan, mikäli se etenee. Neuvottelut kiinteistövälityksen kanssa ovat muuttaneet alueen suunnittelua niin, että alueelle on taloudellisinta rakentaa omakotitaloja. Alueen markkinointia jatketaan.

 Raaka- ja jätevesihanke:

Susanna Tourunen ja Seppo Intke kävivät neuvottelemassa kunnanvirastolla Tapani Mähösen kanssa vesi- ja viemäröintihankkeen etenemisestä. Kunta tiedottaa alueen asukkaille hankkeesta. Kylätoimikunnalle esiteltiin alustava suunnitelma. Vesihuoltoon liittyminen olisi tällä hetkellä n.4000 euroa ja viemäröinti n. 11.000 euroa.  

Miten eskareiden päivähoito ja pienten koululaisten ip-hoito järjestetty?

Marja-Leena Ylönen kertoi eskareiden kuuluvan perhepäivähoidonpiiriin ja heidän iltapäivähoito on järjestynyt Peiposjärven ryhmikseen. Myös kaikki ip-hoitoa tarvitsevat ekaluokkalaiset mahtuvat tällä hetkellä ryhmikseen. Tilanne on siis tällä hetkellä hyvä.

 4 Nostalgiailtamat ja Kesäiset tanssit Wanhojen Tekijöiden tahdissa
Rahastonhoitaja Pekka Kaukorinteeltä pyydetään selvitys seuraavaan kokoukseen niin iltamien kuin tanssienkin tuotoista. 

5 Iltamiin tarvittavat välineet yms.
Keskusteltiin iltamissa tarvittavista välineistä ja todettiin, että talkooväellä on ollut käytössä aina lainatut välineet niin makkaran kuin lettujenkin paistossa. Päätettiin ostaa yhteiset välineet seuraaviin iltamiin. Riikka Kinnunen valtuutettiin ostamaan tarvittavat välineet. (Muurikat, rengaspolttimet, muurikkalastat, pihdit, suojakuvut yms.) Kylän seurat osallistuvat välineiden kustannuksiin. Peiposjärven Visa ei ollut halukas osallistumaan välineistä aiheutuviin kuluihin.

 6 Talkooväen illanvietto
Tuula Eloranta varaa Kalkkikivenkämpän talkoolaisten illanviettoa varten lauantaiksi 17.9. Teija Savenius ja Susanna Tourunen kysyvät tarjouksia ruoasta. Mahdollista olisi tehdä ruoka myös talkoilla. Asiaa suunnitellaan. 

7 Kylälle muuttavien uusien asukkaiden muistaminen 
Teija Savenius esitti, että kylälle muuttavia uusia asukkaita muistettaisiin heti, kun he olisivat muuttaneet kylälle. Myös lahja voisi olla mikä tahansa ajankohtaan tai ko. perheelle sopiva n. 10 - 15 euroa maksava lahja. Lisäksi mukaan annettaisiin aina kylän esitteet. Lahjan voisi viedä lähellä asuva kylätoimikunnan jäsen. Hyväksyttin muutos ja tehtiin lista kylälle muuttaneista perheistä, joita ei vielä ole muistettu. Tähän mennessä perheitä oli 13. Susanna Tourunen selvittää, millainen lahjatarjonta on Suoramyyntihallissa. Myös muut lahjaideat selvitetään. Myös kylälle syntyviä pienokaisia päätettiin muistaa pian syntymän jälkeen, kuten tähänkin asti.  

 8 Kylien Kuulumiset
Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa lehteen mainoksia, joilla katettaisiin kopiontikulut. Pirkko Houni lupasi kysyä Hankkija Maataloutta seuraavan lehden sponsoriksi. Sauli Taipale taittaa lehden, hänelle toimitetaan lehteen tuleva materiaali.  

9 Kylätoimikunnan rekisteröinti

Keskustelimme kylätoimikunnan rekisteröintitarpeesta. Risto Romunen esitti myös mahdollisuutta, missä Peiposjärven Visan toimenkuvaa laajennettaisiin ja kylätoimikunta ja Visa sulautettaisiin samaan. Risto Romunen esittää asian seuraavassa Visan kokouksessa ja teemme sitten päätöksen rekisteröinti- tavasta. Kylätoimikunta päätti alkaa valmistelemaan rekisteröintiä, kyläseuran rekisteröintiä ja tarvittavia sääntöjä yms. 

10 Siikamäki - Peiposjärvi kylät mukaan kylien kehittämisprojektiin, (Ilona ja Veenjakaja)
Tuula Eloranta esitteli kylätoimikunnalle mahdollisuutta osallistua maaseudun kehittämisprojektiin. Projektin tiimoilta kylällemme tulee kysely, mistä oli alustava suunnitelma kiertämässä. Päätimme osallistua projektiin ja valmistella sitä pienemmällä kokoonpanolla. (Tuula, Seppo, Riikka, Hannu ja Susanna, mukaan muitakin mikäli kiinnostusta riittää). 

Järvi-Suomen kyläasiamies Henrik Hausen on kannustanut kyläämme hakemaan vuoden kyläksi maakunnassamme. Tänä vuonna kylätoimikunta ei tehnyt hakemusta, asia on ajankohtainen taas vuoden kuluttua elokuun alkuun mennessä. Kylätoimikunnan kannattaisi  harkita myös liittymistä Järvi-Suomen kylät ry:n jäseneksi.   

11.Muut asiat Kylätoimikunnan organisoimia tulevia tapahtumia (Tuula Eloranta):Jätevesien käsittely tulevaisuudessa – info sekä neuvontaa jätevesiselvityksen tekoon
pidetään to 29.9.05 klo 18.00- 19.30 Peiposjärven koululla (Urheilukerhon kanssa samaan aikaan)

Taustaksi:
Jätevesikäsittelyn säännöstö haja-asutusalueella on muuttunut. Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla olevien, vesivessallisten kiinteistöjen omistajien on laadittava selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä tämän vuoden loppuun mennessä.

Illan ohjelma:
Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen kertoo jäteveden käsittelyn vaatimuksista haja-asutusalueella sekä opastaa jätevesiselvityksen teossa. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kysyä Hannalta myös yksityiskohtaisempia neuvoja.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään to 21.9.2005, klo18.00, Peiposjärven koululla.

 13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Teija Savenius päätti kokouksen klo 20.25.

 

KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS

Aika Maanantai 09.05.2005, klo 18.00 - 20.20

Paikka Peiposjärven koulu

Läsnä Heikki Heiskanen, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Pia Pasonen, Risto Romunen, Teija Savenius, Hannu Taavitsainen, Anneli Tams, Susanna Tourunen, Marja-Leena Ylönen

1 Kokouksen avaus

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen ja esitti kiitokset kaikille koulun puolesta aktiivisesti toimineille.

2 Kokouksen esityslistan esittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli esityslistan. Kohta 4 jätetään käsittelemättä. Aluekoordinaattori Tero Piippo oli estynyt tulemaan kokoukseen. Hänen kanssaan sovitaan uudesta tapaamisesta myöhemmin. Esityslista hyväksyttiin muuten kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Sihteeri Susanna Tourunen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.

4 Aluekehitysohjelma

Aluekehitysohjelman aluekoordinaattori Tero Piippo oli estynyt saapumaan paikalle. Kylätoimikunta järjestää tapaamisen myöhemmin sovittavana ajankohtana.

5 Viimeisimmät tiedot koulutilanteesta

Peiposjärven koulun johtaja Anneli Tams kiitti kaikkia kylätoimikunnan jäseniä tarjoamalla kahvit. Hän kertoi koulun saavan nyt kahdenvuoden työrauhan ja mikäli oppilaita on sitten riittävästi koulu jatkuu ilman erillistä selvitystä. Oppilaita tulee koulussa olla vähintään 20 mikäli ei esikoululaisia opeteta koulussamme ja jos esikoululaiset opetetaan koulullamme tulee oppilaita olla 25.

6 Pururadan- ja piha-alueen kunnostus

Risto Romunen Peiposjärven Visan puheenjohtaja kertoi pururadan kunnostuksen alkaneen maanantaina 9.5.2005. Peiposjärven Visa on palkannut raivaustöihin kolme henkilöä kahdeksi viikoksi Pieksämäen Liikunnan kautta. Liikunta sihteeri on lupautunut maksamaan 70 % työntekijöiden matkakuluista Pieksämäen Liikunnalle. Muista kuluista vastaa Peiposjärven Visa.

Muita koulun kehittämistoimia:

Susanna Tourunen esitteli erilaisia mahdollisuuksia kehittää koulun aluetta esim. lähiliikuntapaikaksi. Koulun imagoa tulisi kehittää ja hyödyntää koulun ympäristöä enemmänkin koulun markkinoinnissa. Koulun tulisi panostaa positiiviseen markkinointiin ja positiiviseen imagoon niin, että oppilaat haluaisivat tulle nimenomaan Peiposjärven kouluun! Susanna Tourunen esitti myös koulun painopistealueen muuttamista jatkossa nimenomaan ympäristötietoon. Yhteistyössä vanhempien ja kylätoimikunnan kanssa kehittäminen onnistuisi nopeassakin aikataulussa. Koulunkäyntialueen rajoja tulisi myös tarkastaa ja selkeästi määritellä Peiposjärven koulunkäyntialueen rajat, samalla tulisi selvittää mahdollinen rajojen laajentaminen myös Syvänsin alueelle.
Seppo Intke kertoi Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Ismo Kallion tulevan tarkastamaan koulun metsien tilanteen 10.5.2005. Samana päivänä tulee koulun piha-alueen katsastamaan kunnan puutarhuri Irja Enkenberg.

7 Kylätoimikunnan ilmoitustaulut

Heikki Heiskanen kertoi ilmoitustaulujen olevan valmiit ja niitä on kolme kappaletta. Sijoituspaikaksi tulee Siikamäen tien alkupää, aseman seutu ja Peiposjärven koulu. Näin ilmoitukset tulisivat koko kylämme alueelle mahdollisimman näkyville paikoille. Lisäksi käytämme Suoramyynnin ilmoitustaulua. Ilmoitustaulujen pystyttämiseen kaivataan talkootyövoimaa. Seppo Intke kysyy Peiposjärven metsästysseuralta voisivatko he osallistua pystytystalkoisiin lauantaina 14.5.2005, metsästysseuralla on silloin omat talkoot lahtivajalla.

Pia Pasonen kertoi tonttimarkkinointi kylttien olevan kehystämistä vaille valmiit. Ne on tarkoitus pystyttää kylän molemmille puolille valtatie 23: n varteen. Seppo Intke on kysynyt luvat alueiden omistajilta ja ympäristökeskukselta. Kylttien tulee sijaita 30 metriä tien keskiviivasta ja ne eivät saa olla risteysalueilla eikä ns. vaarallisilla tieosuuksilla.

8 Laajakaista hanke

Etelä-Savon Maakuntaliiton ohjausryhmän kokous on ollut 3.5.2005. Laajakaistan rakentaminen alkaa koealueille Mikkeliin ja Kangasniemelle. Nämä koealueet ovat käytössä aikaisintaan loppukesästä. Laajakaistaa on tiedusteltu myös Soneralta. Asiaa selvitetään.

9 Käyttäjäkyselyt liikuntapaikoista

Teija Savenius jakoi kylätoimikunnanjäsenille kyselyt liikuntapaikkojen käyttämisestä.

10 Tilannekatsaus Nostalgiailtamista

Huvitoimikunnalla ei vielä ollut ohjelmalinjauksia nostalgiailtamiin. Nostalgia iltamat ovat ke 6.7.2005. Seuraavaan kylätoimikunnan kokoukseen 6.6.2005 kutsutaan mukaan kaikki talkoissa edellisvuosina mukana olleet tahot. Seppo Intke lupasi toimittaa viestit perille.

11 Pyöräilytapahtuman suunnittelua

"Kyläpyörähdys" pyöräilytapahtuma järjestetään 12.6.2005. Tapahtuman mainokset tekee Hannu Taavitsainen ja Riikka Kinnunen. Opastekyltit laittaa paikoilleen Susanna Tourunen ja mehun pyöräilijöille tuo Anneli Tams. Tuula Eloranta huolehtii Kalkkikiven kämpän vuokrauksen ja avaimen, sekä MPY:n esittelijän paikalle kutsumisen. Kaikkien osallistujien kesken järjestetään pienimuotoiset arpajaiset. Palkintoina pilkkikisoista yli jääneet palkinnot.

12 Kylätoimikunnan nimi

Kylätoimikunnan nimi Maavesi - Siikamäki kylätoimikunta on aiheuttanut useamman kerran epäselvyyksiä ja selvityspyyntöjä kuntamme päättäjien keskuudessa. Viittaus naapurikuntamme Maaveteen aiheuttaa jatkuvasti epäselvyyttä niin tonttimarkkinoinnissa kuin muussakin toiminnassa. Siksi kylätoimikuntamme päättää ottaa käyttöön nimen Siikamäki - Peiposjärvi kylätoimikunta.

13 Kylienkuulumiset

Selvitetään miten Sauli Taipale ennättää jatkossa tehdä Kylienkuulumisia. Susanna Tourunen ottaa asiasta selvää.

14 Muut asiat

Kunnan tiedoissa sihteerin ja puheenjohtajan tiedot ovat vielä virheelliset, joten ilmoitamme kunnalle uudet tiedot.

15 Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous on 6.6.2005 Peiposjärven koululla. Puheenjohtaja Teija Savenius päätti kokouksen klo 20.20

Kokouksen puolesta

Teija Savenius Susanna Tourunen

puheenjohtaja    sihteeri

 KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS

Aika Maanantai 4.4.2005, klo 18.00 - 20.00

Paikka Peiposjärven koulu

Läsnä Heikki Heiskanen, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Matti Koppanen, Pia Pasonen, Risto Romunen, Teija Savenius, Hannu Taavitsainen, Anneli Tams, Susanna Tourunen, Marja_Leena Ylönen, Tuula Eloranta (saapui myöhemmin)

1 § Kokouksen avaus

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen.

2 § Kokouksen esityslistan esittely ja hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli esityslistan. Lisättiin edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Lisäksi kohtaan muut asiat lisättiin tervetulokylttien esittely. (Tuula Eloranta) Esityslista hyväksyttiin.

3 § Viimeisimmät tiedot koulutilanteesta

Puheenjohtaja Teija Savenius kertoi vierailusta (4.4.2005 klo 9.00 - 11.00) kunnanjohtaja Juha Nousiaisen luona. Vierailuun osallistui Seppo Intke, Tuula Eloranta, Susanna Tourunen, Riikka Kinnunen, Risto Romunen ja Teija Savenius. Lisäksi mukana olivat Saana, Jere ja Janne. Kunnanjohtaja kertoi kuntamme vakavasta tilanteesta ja koulumme lakkauttamisesta. Kunnanjohtaja totesi, että tarvitsemme 2 oppilasta lisää kouluumme ja silloin lakkauttamisprosessi keskeytetään. Kerroimme kunnanjohtajalle kylämme kehittämissuunnitelmista. Kunnanjohtohenkilöstö tulee Peiposjärven koululle 12.4.2005 klo 18.00 keskustelemaan tonttimarkkinoinnin kehittämisestä.

4 § Viimeisimmät tiedot päivähoitotilanteesta Siikamäessä

Tuula eloranta kertoi viimeisimmät kuulumiset Siikamäen päivähoitotilanteesta. 8.2. on luovutettu vetoomus päivähoidon saamiseksi myös Siikamäkeen.  

5 § Kylän omat nettisivut

Hannu Taavitsainen esitteli kylän omia nettisivuja ja oman domainin hankkimista. Nykyisellään sivujen päivittäminen on työlästä ja kallista. Päätimme hakea omaa .net domainia. Äänestimme kylän sivujen nimestä. Peiposjarvi sai 4 ääntä ja Siikamaki 6 ääntä. Kylän nettisivujen nimeksi tulee www. siikamaki.net.

6 § Kylätoimikunnan omat ilmoitustaulut

Susanna Tourunen esitti kylätoimikunnalle ,kylän ilmoitustaulujen uusimista. Heikki Heiskanen lupasi toimia ilmoitustaulujen ranennusprojektin vetäjänä. Ilmoitustauluja tulisi kolme. Sijoituspaikaksi kaavailimme Siikamäen tien alkupää, aseman seutu ja Peiposjärven koulu. Näin ilmoitukset tulisivat koko kylämme alueelle mahdollisimman näkyville paikoille. Lisäksi käytämme Suoramyynnin ilmoitustaulua. Matti Koppanen esitti myös Pieksämäen maitolaiturin hyödyntämistä.

7 § Osallistuminen SavonSolmu-messuille

Tuula Eloranta esitteli mahdollisuutta osallistua SavonSolmu-messuille. Kylämme osallistuu messuille tonttimarkkinoinnin merkeissä. Messut ovat 16 - 17.4.2005 klo 10.00 - 17.00. Osastollemme päätettiin tehdä kylän esitteitä, tonteista kartta tms, mahdollisesti myös slide-show ja arpajaiset. Arpajaisten palkinnoksi päätettiin antaa 5 lippua Nostalgiailtamiin. Esittelijöiksi messuille lupautuivat Tuula Eloranta, Heikki Heiskanen, Seppo Intke, Pia Pasonen, Risto Romunen, Riikka Kinnunen, Matti Koppanen ja Susanna Tourunen. Esittelyiden järjestelyistä sovitaan myöhemmin ja suunnitellaan taustat yms.

8 § Tilannekatsaus Nostalgiailtamista

Huvitoimikunnalla ei vielä ollut ohjelmalinjauksia nostalgiailtamiin. Tuula Eloranta esitti yhteistyötä VR:n kanssa. Pieksämäeltä voisi tulla esim. höyryveturi tai uusi kiskobussi ja tuoda iltamavieraita Pieksämäeltä. Asiaa selvitellään. Nostalgia iltamat ovat ke 6.7.2005. Mietittiin myös muuta oheistoimintaa iltamiin. Heikki lupasi tuoda seuraavaan kokoukseen kiikarimallit.

9 § Tilannekatsaus tonttimarkkinoinnista

Susanna Tourunen kertoi terveiset kunnanjohtaja Juha Nousiaiselta. Tonttimarkkinointiin on kunnalla varattu hieman rahaa ja sitä voimme käyttää alueemme markkinointiin. Kunnanjohdon kanssa on sovittu tonttimarkkinoinnin tiimoilta kokous Peiposjärven koululle 12.4.2005 klo 18.00. Asiasta kiinnostuneen ovat tervetulleita.

10 § "Kesäinen kyläkierros"

Tuula Eloranta esitteli "kesäisen kyläkierroksen" ideaa. Kylää esiteltäisiin niin kesäasukkaille kuin muillekin halukkaille kierrättämällä ihmisiä autoilla kylälle sijoitetuissa pisteissä. Pisteissä olisi esittelijä, joka kertoisi esim. paikoista, kylän historiasta, kyläkirjasta yms. myös kahvitus olisi jossakin pisteessä.

11 § Kyläpilkki 9.4.2005

Susanna Tourunen kertoi pilkkikisojen järjestelyjen sujumisesta, tie paikalle on aurattu ja nuotiopaikka valmiina. Kisojen ilmoituksia on laitettu esille eripuolille kylää. Luvat on kysytty kalastuskunnilta ja estettä kisojen pitämiselle ei ole. Mikäli vain jäätä riittää kisat pidetään. Palkintoja on saatu lahjoituksina useilta firmoilta. Samaan aikaan sattuu toiset pilkkikisat Pienellä Varvikolla, mutta emme katsoneet aiheelliseksi muuttaa päivää tai aikaa, koska pilkkikisojemme kohderyhmämme on toisenlainen.

12 § Pyöräilytapahtuman suunnittelua

Pia Pasonen esitti pyöräilytapahtuman siirtämistä pidettäväksi 12.6. Hyväksyttiin siirtäminen. Tapahtuman suunnittelu jätetään vielä tuonnemmaksi. Tuula Eloranta kysyy voisiko Kalkkikiven kämppää saada ko. ajankohtana käyttöön.

13 § Muut asiat

Tuula Eloranta esitti 23-tien molemmille puolille tervetulokylttiä saavuttaessa kylällemme. Otamme tiehallinnolta selvää onko kylttien pystyttäminen mahdollista.

14 § Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous on 9.5.2005 Peiposjärven koululla. Puheenjohtaja Teija Savenius päätti kokouksen klo 18.00.

Kokouksen puolesta
Teija Savenius   Susanna Tourunen

puheenjohtaja     sihteeri

 

 

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika Maanantai 14.03.2005, klo 18.00 - 20.10
Paikka Peipulassa
Läsnä Tuula Eloranta, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Hannu Taavitsainen, Matti Koppanen,
Susanna Tourunen, Teija Savenius, Marja-Leena Ylönen, Sauli Taipale, Anneli Tams, Risto Romunen, Pia Pasonen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Teija Savenius avasi kokouksen.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimii kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Savenius ja sihteerinä kylätoimikunnan sihteeri Susanna Tourunen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

3 § Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi Seppo Intken laatima esityslista.

4 § Toimenpiteet koulun säilyttämiseksi

Seppo Intke kertoi koulun tämän hetkisen tilanteen. Päätettiin jatkaa aktiivista julkisuudessa oloa. Kylätoimikunta kirjoittaa lehteen mielipidekirjoituksen, jolla avataan keskustelu. Kyläläisiltä toivotaan aktiivista osallistumista mielipiteiden esille tuomiseksi myös jatkossakin. Pyydettiin Peiposjärven Visaa kommentoimaan tilannetta urheiluseuran näkökulmasta. Puheenjohtaja Risto Romunen lupasi välittää tiedon Visalle. Myös 4H-kerhon toivotaan kommentoivan osaltaan tilannetta sekä koululla aktiivisesti toimivan naisten jumppapiirin. Sauli Taipale lupasi välittää terveiset naisvoimistelijoille. Marja Ylönen välittää tiedon koulun oppilaiden vanhemmille, joilta toivotaan myös aktiivista osallistumista. Kannustetaan myös kaikkia muita tahoja aktiivisuuteen kouluasiassa.

5 § Tonttimarkkinointi

Päätettiin kylätoimikunnan aktiivisesti osallistuvan kylämme tonttien, kiinteistöjen yms. markkinointiin. Tonttimarkkinointiin paneutuvat erityisesti Seppo Intke, Tuula Eloranta, Susanna Tourunen ja Heikki Heiskanen, joille annettiin tehtäväksi suunnitella toimintastrategiat. Lisäksi käytetään kylämme nettisivuja.

7 § Laajakaistahanke

Seppo Intke kertoi laajakaistan etenemisestä ja hän toimii yhteyshenkilönä laajakaista asiassa.

8 § Kylätoimikunnan avoin kokoontuminen

Päätettiin että kylätoimikunnan kokoukset pidetään avoimina kokouksina ja kaikilla kyläläisillä on mahdollisuus osallistua niihin. Kokouksista ilmoitetaan Kylienkuulumisissa.

9 § Tulevan toiminnan suunnittelua

Susanna Tourunen esitti kylätoimikunnalle uudenlaisen toiminta mallin, jossa kaikilla jäsenillä olisi "päävastuu alue". Kylätoimikunnan toimintaa pyrittäisiin kehittämään niin, että saataisiin kylän yhteishenkeä kohotettua yhteisten kylätapahtumien merkeissä. Kylätoimikunta hyväksyi esityksen.

Ryhmä 1. Tiedottaminen

Netti Hannu Taavitsainen ja Riikka Kinnunen

Kylienkuulumiset Sauli Taipale

Lehdistö Tuula Eloranta ja Teija Savenius

Ryhmä 2. Seurantalon huvitoimikunta

Matti Koppanen
Risto Romunen
Seppo Intke
Sauli Taipale
Heikki Heiskanen

Ryhmä 3. Muut tapahtumat

Tuule Eloranta
Marja-Leena Ylönen
Pia Pasonen
Anneli Tams
Susanna Tourunen
Riikka Kinnunen
Hannu Taavitsainen
Teija Savenius

Ryhmä 4.Vesihuolto

Seppo Intke
Susanna Tourunen

Ryhmä 5. Tonttimarkkinointi

Tuule Eloranta
Seppo Intke
Heikki Heiskanen
Susanna Tourunen

10 § Toiminnan suunnittelua

- Pääsiäiskokko entiseen tapaan Pulliaisella 26.3.2005.

- Pilkkikisat Suurella Varvikolla, mikäli kalastuskunnilta saadaan lupa. Tuula Eloranta selvittää luvat. Pilkkikisat sovitiin pidettäväksi 9.4.2005 Tourusen mökillä klo 10.00 - n.12.00.

- Osallistumista Savonsolmu messuille mietitään, messut ovat 16.4.2005.

- Toukokuussa järjestetään disko

- Pyöräily / ulkoilutapahtuma 11.6.2005. Mahdollisesti Kalkkikivenkämpällä.

- Iltamat 6.7.2005, 10-vuotisjuhla!

- Syyskuu nuorisolle disko.

- Ilotulitus 31.12.2005 Väärän laavulla.

Lisäksi muuta toimintaa joita suunnitellaan myöhemmin.

11 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 4.4.2005 Peiposjärven koululla klo 18.00.Kokous on avoin kaikille kyläläisille.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

Kokouksen puolesta
Teija Savenius   Susanna Tourunen

Puheenjohtaja     Sihteeri

 

 

KYLÄKOKOUS

Aika Sunnuntai 13.03.2005, klo 13.00 - 14.13
Paikka Peiposjärven koulu
Läsnä Osanottajalista liitteenä

1§ Kokouksen avaus

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Aija Kauhanen avasi kokouksen.
2§ Uusien asukkaiden huomioiminen
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Aija Kauhanen toimittaa kylän tervetulotoivotukset uusille asukkaille.

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Koppanen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Tourunen ja kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Eloranta ja Risto Romunen, jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.

4§ Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Laajakaistainfon pitäjä Juha Putkonen oli estynyt saapumasta kokoukseen, hänen lähettämänsä viestin esittelee Aija Kauhanen. Muilta osin kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6§ Toimintakertomus

Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Pääsiäiskokon päivämäärä tarkistetaan ja korjataan oikeaksi, muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin. Seppo Intke luki kylätoimikuntaan (2004) kuuluneet henkilöt, lisätään liitteeksi pöytäkirjaan.

7§ Tilit vuodelta 2004

Aija Kauhanen esitteli vuoden 2004 tilit. Hyväksyttiin.

8§ Laajakaistainfo, ajankohtaiset asiat

Aija Kauhanen luki Juha Putkosen viestin laajakaistahankkeen etenemisestä. Hanke alkaa ensimmäisenä niiltä alueilta, joilta löytyy eniten halukkaita. Lista laajakaistan haluavista laitettiin heti kiertämään ja se toimitetaan pikaisesti eteenpäin, jotta hanke alkaisi kylillämme mahdollisimman pian. Laajakaistan voi ottaa myös myöhemmin. Laajakaistan rakentamisesta löytyy tietoa www.esavonlaajakaista.info ja www.seutuverkot.fi. Laajakaistan kustannukset eivät saa ylittää 200 euroa / liittymä ja kuukausi maksu on 29.90 euroa / kk. Laajakaistasta tiedotetaan Kylienkuulumisissa.

9§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Seppo Intke esitteli vuoden 2005 toimintasuunnitelma luonnoksen. Keskustelimme toimintasuunnitelmasta. Seppo Intke kertoi kyläläisille mitä koulun lakkauttamisen estämiseksi on tehty. Tilannetta seurataan huolestuneina ja reagoidaan heti tarvittaessa.

10§ Kylätoimikunnan valinta vuodelle 2005

Kylätoimikuntaan valittiin jäseniksi Tuula Eloranta, Seppo Intke, Riikka Kinnunen, Hannu Taavitsainen, Matti Koppanen, Susanna Tourunen, Teija Savenius, Marja-Leena Ylönen, Sauli Taipale, Anneli Tams, Risto Romunen, Pia Pasonen ja Heikki Heiskanen.

Seppo Intke esitti evästyksenä uudelle kylätoimikunnalle, että kylätoimikunta toimisi aktiivisesti päämääränään saada kyläläisiä vielä lisää mukaan toimintaan.

11§ Muut asiat

Ryhmäperhepäivähoitopaikka on aloittanut koulun tiloissa 7.3.2005. Marja-Leena Ylönen kertoi hoidon alkamisesta ja lupasi esitellä kokouksen päätteeksi päivähoitotilat.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Koppanen   Susanna Tourunen

Puheenjohtaja      Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuula Eloranta Risto Romunen

Paluu edelliselle sivulle